Cruach Airigh an Aon-bheinn

Cruach Airigh an Aon-bheinn is the 6744th highest peak in the British Isles and the 4668th tallest in Scotland

Elevation

474.0 m (1555 ft)

Prominence

88.0 m (289 ft)

Category

  • Tump (400-499m)

Nearest town

Kilbeg, Highland

OS map sheets

OS50: 040 (Mallaig & Glenfinnan, Loch Shiel)
OS25: 390E (Ardnamurchan, Moidart, Sunart & Loch Sheil)