Mountains near Newtown Y Drenewydd, Wales

Map featuring Newtown Y Drenewydd mountains. Click on pins to view mountain details

The mountain guide has 99 mountains listed in and around the town of Newtown Y Drenewydd.

 1. Blackhill
 2. Cefn Mawr
 3. Trehafren
 4. Penshwa
 5. Weston
 6. Fron-dolfor
 7. Pen Aberbechan
 8. Bryncoch
 9. Pen Arron
 10. Pen y Banc
 11. Bryn-rorin
 12. Bryn-bedwyn
 13. Cefn-dinas
 14. Highgate Hill
 15. Bryn Coch
 16. Moelywigoedd
 17. Pen-caenion
 18. Gilfach
 19. Bryn-y-pentre
 20. Dolforwyn Castle
 21. Cilfaesty Hill
 22. Pen y Gaer
 23. Cefn Lladron
 24. Penybryn
 25. Glog
 26. Sgwylfa Hill
 27. Cefn-gwyddfod
 28. Corfield Hill
 29. Penyffridd
 30. Penygelli
 31. Bryn Mawr
 32. Stingwern Hill
 33. Cae Fedw
 34. Bryn
 35. Bryn Pant-y-drain
 36. Manafon-llys
 37. Goetre Hill
 38. Bryngydfa
 39. Cefn Vaynor
 40. Cefnyberin
 41. Bryn Cwmyrhiwdre
 42. Pen Hendre
 43. Bryn Gwyn
 44. Pen Gwern-y-go
 45. Pen Craig Dugwm
 46. Pen Llyn Dwr
 47. Peartree Hill
 48. Goron-ddu
 49. Yr Allt West Top
 50. Gors Lydan
 51. Celynog Hill
 52. Cefn Hill
 53. Penbedw
 54. Ty'n-y-ddol Hill
 55. Pen Ty-bwnc
 56. Hill Ground
 57. Coety Bank
 58. Beddau
 59. Cefn Crin
 60. Caeliber Isaf
 61. Bryn
 62. Pant y Ffridd
 63. Cefn Carnedd
 64. Pen-yr-herber
 65. Shadwell Hill
 66. Pencoed
 67. Bryn y Garthmyl
 68. Warren Hill
 69. Moel Neuaddlwyd
 70. Wyle Cop
 71. Dwyrhiw
 72. Tylcau Hill
 73. Castelltinboeth
 74. Cefn Pawl
 75. Glanfeinion Hill
 76. Ddifed
 77. Moel Dod
 78. Black Mountain
 79. Foel
 80. Castle Bank
 81. Town Hill
 82. Rhiw Hiraeth
 83. Fron Hydan
 84. Mynydd Cerrigllwydion
 85. Allt Upper
 86. Stanky Hill
 87. Y Foel
 88. Pen y Parc
 89. Pen-y-foel
 90. Banc y Dolau
 91. Beacon Hill
 92. Brondre-fawr Hill
 93. Cefn-hilin
 94. Pegwn Mawr
 95. Upper Park
 96. Y Golfa
 97. Pool Hill
 98. Crugyn Llwyd
 99. Cynwch Bank