Mountains near Llanidloes, Wales

Map featuring Llanidloes mountains. Click on pins to view mountain details

The mountain guide has 99 mountains listed in and around the town of Llanidloes.

 1. Penrallt
 2. Gorn Hill
 3. Pen y Banc
 4. Brynposteg Hill
 5. Craig Tylwch
 6. Bryn Nant Cae-garw
 7. Pen yr Esgair
 8. Bryn Mawr
 9. Cefn Goleugoed
 10. Pentre
 11. Penwar
 12. Oldchapel Hill
 13. Blaen Pathiog
 14. Garreg y Gwynt
 15. Penllyn
 16. Bryn-y-tail East Top
 17. Fforest
 18. Moelfre
 19. Bryn y Fan
 20. Coed y Gaer
 21. Penycastell
 22. Wennallt
 23. Foel Goch
 24. Craig Gellidywyll
 25. Maesgwyn
 26. Bryn-y-tail
 27. Pen-y-ffynnon
 28. Pant-poeth Hill
 29. Maenhinon
 30. Graig Iar
 31. Waun y Gadair
 32. Y Foel
 33. Cefn Cenarth
 34. Yr Allt
 35. Rhos Fawr
 36. Tan y Llwyn
 37. Pen y Coed
 38. Drysgol
 39. Bryn Crugog
 40. Esgair Maen
 41. Cefn Hirbrysg
 42. Foel Gurig
 43. Bryn Titli
 44. Coed Mawr
 45. Cefn Lletyhywel
 46. Dinas
 47. Y Gribyn
 48. Cefn
 49. Garreg Lwyd
 50. Glanfeinion Hill
 51. Yr Wylorn
 52. Mynydd Garth-pwt
 53. Cefn-y-cloddiau
 54. Gamallt
 55. Pen Llwyn-ieir
 56. Pegwn Mawr
 57. Allt y Derw
 58. Allt Fawr
 59. Foel y Belan
 60. Foel Fawr
 61. Moelfryn
 62. Pen Cnych Mawr
 63. Cefn Carnedd
 64. Fuches
 65. Esgair Dderw
 66. Banc y Groes
 67. Crugyn Llwyd
 68. Domen-ddu
 69. Coed y Cefn
 70. Gias
 71. Esgair Llwyn-gwyn
 72. Esgair Dernol
 73. Yr Allt West Top
 74. Moelfre
 75. Llechwedd y Glyn
 76. Gamallt
 77. Penrhiw-wen
 78. Ysgubor Pen-y-bryn
 79. Yr Allt
 80. Cerrig Llwydion
 81. Allt Pant-mawr
 82. Bryn Gwyn
 83. Bryn Amlwg
 84. Sychnentydd
 85. Mynydd Llwyngynog
 86. Esgair Ganol
 87. Esgair Penygarreg
 88. Pen Lan-fawr
 89. Garreg-hir
 90. Esgair Perfedd
 91. Brondre-fawr Hill
 92. Esgair y Llwyn
 93. Mynydd Pistyll-du
 94. Cerrig Gwaun-y-llan
 95. Moel Hywel
 96. Cistfaen
 97. Ddifed
 98. Garn
 99. Llechwedd Ddu